flag Судова влада України

В ході реформування судової системи цей суд припинив роботу

Єдиний Контакт-центр судової влади України 0-800-501-492

Інформація щодо повернення судового збору

У разі подання апеляційної скарги за подання якої сплачено судовий збір можуть виникнути підстави для повернення судового збору.

І. Особа сплатила судовий збір і подала до суду апеляційну скаргу, у процесі розгляду якої виникли правові підстави для повернення судового збору. Такі підстави визначені статтею 7 Закону України «Про судовий збір», якою встановлено, що сплачена сума судового збору повертається за клопотанням особи, яка його сплатила за ухвалою суду в разі:

1) зменшення розміру позовних вимог або внесення судового збору в більшому розмірі, ніж встановлено законом;

2) повернення заяви або скарги;

3) відмови у відкритті провадження у справі в суді першої інстанції, апеляційного та касаційного провадження у справі;

4) залишення заяви або скарги без розгляду (крім випадків, якщо такі заяви або скарги залишені без розгляду у зв’язку з повторним неприбуттям або залишенням позивачем судового засідання без поважних причин та неподання заяви про розгляд справи за його відсутності, або неподання позивачем витребуваних судом матеріалів, або за його заявою (клопотанням);

5) закриття (припинення) провадження у справі (крім випадків, якщо провадження у справі закрито у зв’язку з відмовою позивача від позову і така відмова визнана судом), у тому числі в апеляційній та касаційній інстанціях.

 1. У випадках, установлених пунктом 1 частини першоїцієї статті, судовий збір повертається в розмірі переплаченої суми; в інших випадках, установлених частиною першою цієї статті, - повністю.
 2. У разі укладення мирової угоди до прийняття рішення у справі судом першої інстанції, відмови позивача від позову, визнання позову відповідачем до початку розгляду справи по суті суд у відповідній ухвалі чи рішенні у порядку, встановленому законом, вирішує питання про повернення позивачу з державного бюджету 50 відсотків судового збору, сплаченого при поданні позову.
 3. У разі укладення мирової угоди, відмови від позову, визнання позову відповідачем на стадії перегляду рішення в апеляційному чи касаційному порядку суд у відповідній ухвалі у порядку, встановленому законом, вирішує питання про повернення скаржнику (заявнику) з державного бюджету 50 відсотків судового збору, сплаченого ним при поданні відповідної апеляційної чи касаційної скарги.
 4. Повернення сплаченої суми судового збору здійснюється в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади із забезпечення реалізації державної фінансової політики.

 

   Для повернення судового збору платнику необхідно звернутися до органу Казначейства з наступними документами:

 1. Ухвала суду про повернення судового збору з відміткою про набрання чинності.
 2. Заява про повернення коштів з бюджету.
 3. Оригінал або копія документа на переказ або паперова копія електронного розрахункового документа, які підтверджують перерахування коштів до бюджету (у разі знаходження оригіналу документа на переказ, який підтверджує зарахування судового збору до бюджету, в матеріалах судової справи та зазначення про це в ухвалі суду).
 4. Довідка з банку про реквізити отримувача для перерахування коштів.

 

Повернення помилково або надмірно сплаченого судового збору

 

             Проте можлива ситуація, коли особа сплатила судовий збір, але апеляційну скаргу до суду не подала, або помилково сплатила кошти за реквізитами іншого суду. У таких випадках повернення коштів здійснюватиметься відповідно до Порядку повернення коштів, помилково або надміру зарахованих до державного та місцевих бюджетів, затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 03.09.2013 № 787. До того ж постановою Кабінету Міністрів України від 16.02.2011 №106 «Деякі питання ведення обліку податків, зборів, платежів та інших доходів бюджету» одним з органів, що контролює справляння надходжень бюджету за кодом бюджетної класифікації 22030000 «Судовий збір та надходження від звернення застави у дохід держави» визначено суди загальної юрисдикції. Тобто подання на повернення коштів помилково зарахованого судового збору до органів Державної казначейської служби України здійснюється судами.

      

Для повернення помилково сплаченого судового збору платник повинен звернутись до суду (на рахунок якого помилково перерахований судовий збір) із заявою на ім’я голови суду (зразок заяви - додаток №1) про отримання подання на повернення помилково або надміру зарахованих до бюджету зборів, платежів та інших доходів бюджету, форму якого затверджено Порядком № 787. Також до заяви необхідно додати банківську копію документа про сплату судового збору, копію паспорта та копію ідентифікаційного коду, копію довіреності для представників юридичних осіб. Після отримання в суді подання платник має право звернутись до органу Державної казначейської служби за місцем помилково зарахованого платежу із заявою про повернення коштів з бюджету, оригіналом або копією документа на переказ, оригіналом подання суду та довідкою з банку про реквізити отримувача для перерахування коштів.

Таким чином, для повернення судового збору платнику необхідно звернутися до суду, на рахунок якого надійшли помилково або надмірно сплачені кошти, з наступними документами:

 1. Заява від юридичної чи фізичної особи (або представника), яка перерахувала кошти;
 2. Банківська копія документа про оплату судового збору;
 3. Копія паспорта та копія ідентифікаційного коду;
 4. Копія довіреності для представників юридичних осіб.

На підставі вищевказаних документів, суд розглядає питання щодо можливості внесення Подання на повернення помилкового або надміру зарахованих до бюджету коштів до відповідного органу казначейської служби.

 

Зразок заяви