flag Судова влада України

В ході реформування судової системи цей суд припинив роботу

Єдиний Контакт-центр судової влади України 0-800-501-492

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказ голови

апеляційного суду

Донецької області

№  138 од від 23.10.2017 року

 

 

ПРАВИЛА

поведінки громадян (відвідувачів) у будівлі

апеляційного суду Донецької області

 

  1. Загальні положення

1.1. Правила поведінки громадян (відвідувачів) у будівлі апеляційного суду Донецької області (далі – Правила) визначають норми поведінки громадян (відвідувачів) у будівлі апеляційного суду Донецької області (далі – суд).

 

1.2. Правила  розроблені  у відповідності з нормами  законодавства, що регулюють процедуру відправлення  правосуддя судами на території України, а також іншими нормативно-правовими актами з метою:

- забезпечення умов для реалізації конституційного права громадян на судовий захист.

- підтримання громадського порядку в судах, припинення проявів неповаги до суду, а також охорони приміщень судів, виконання функцій щодо державного захисту суддів, працівників суду, забезпечення безпеки учасників судового процесу;

- дотримання встановленого порядку в будівлі та службових приміщеннях суду;

- покращення організації роботи суду.

 

1.3. Терміни, що використовуються у цих правилах:

 - відвідувачем суду визнається будь-яка фізична особа, яка тимчасово знаходиться в будівлі суду (як учасник судового процесу, так і по своїй ініціативі, а також у зв’язку із виконанням службових обов’язків), для якої суд не є місцем постійної роботи;

 - під будівлею суду розуміються частини будинків у місті Бахмуті та у місті Маріуполі, в яких розташовані службові приміщення для розміщення в них суддів, працівників апарату суду та місця загального користування (коридори, холи, туалети, сходи, тощо);

 - до службових приміщень суду відносяться службові кабінети суддів та працівників апарату суду, зали судових засідань, приміщення архіву тощо;

 - установлений порядок у будинках і службових приміщеннях суду являє собою сукупність вимог законодавчих та правових актів України, що регламентують діяльність органів судової влади, порядок розгляду судових справ, діяльність суддів, працівників апарату суду, що не пов’язана з розглядом судових справ, правила поведінки осіб у суді.

 

1.4. Порядок у будинках і службових приміщеннях суду організовується керівництвом суду і забезпечується суддями та працівниками апарату суду.

 

1.5. Фіксування судового засідання за допомогою аудіо-, відео-, кіно-, фотоапаратури здійснюється в порядку, встановленому діючим законодавством.

 

1.6. Ці Правила розміщуються у будівлі суду на видному та доступному для відвідувачів місці та на офіційному веб-сайті суду.

 

  1. Порядок пропуску осіб до приміщення суду

 

2.1. До будівлі суду пропускаються:

- судді (судді у відставці, судді інших судів) та працівники апарату суду (інших судів) - за пред’явленням службового посвідчення;

- працівники правоохоронних органів, фельд’єгерської служби, спеціального зв’язку - за пред’явленням службового посвідчення;

- народні депутати діючого скликаннявідповідно до ч.3 ст. 17 Закону України «Про статус народного депутата України»;

- особи, які беруть участь у судовому провадженні – за пред’явленням ухвали суду та документа, який засвідчує особу;

- особи, які прибули на відкриті судові засідання в якості вільних слухачів - за пред’явленням документа, який засвідчує особу;

- представники засобів масової інформації - за пред’явленням документа, що засвідчує особу (службового посвідчення);

- практиканти та інші особи, які залучаються до тимчасового виконання робіт у приміщенні суду, - згідно зі списком, затвердженим головою суду або керівником апарату суду, після пред’явлення документа, який засвідчує особу (внесення інструментів робітниками, які виконують поточні ремонти у будівлі суду, допускається лише у присутності начальника відділу господарства та матеріально-технічного забезпечення).

 

    Дані про осіб, які прибули до будівлі суду, заносяться судовими розпорядниками у журнал відвідувачів.

 

2.2. Пропуск осіб у приміщення суду здійснюється в робочі дні згідно зі встановленим у суді розпорядком роботи:

 - з понеділка по четвер з 8:00 до 17:00;

- в п’ятницю та на передодні святкових і неробочих днів з 8:00 до 15:45.

Під час обідньої перерви з 12:00 до 12:45 пропуск осіб до будівлі суду заборонено (крім суддів суду та працівників апарату).

З 22.00 до 6.00 пропуск осіб до будівлі суду заборонено.

У вихідні, святкові та неробочі дні судді та працівники апарату суду пропускаються у приміщення суду за службовими посвідченнями.

 

2.3. Забороняється пропуск відвідувачів до будівлі суду:

- у стані сп’яніння, що ображає людську гідність і громадську мораль (алкогольного чи наркотичного);

- з тваринами;

- з легкозаймистими, вибухонебезпечними, радіоактивними та отруйними речовинами;

- з колюче-ріжучими предметами;

- з валізами, господарськими сумками, пакетами, розмір яких перевищує 600х400х200 мм.

           

Відвідування будівлі суду громадянами для позапроцесуального спілкування з суддями та працівниками апарату суду з метою з’ясування позицій та перспектив розгляду конкретних справ, здійснення впливу на суддів та працівників апарату суду, отримання консультацій та порад у суддів та працівників апарату суду з питань здійснення правосуддя чи правових питань – є недопустимим.

 

2.4. Особи, які ухиляються від проходження встановленого порядку пропуску  до будівлі суду, перевірки паспортів або іншого документа, що посвідчує особу, до приміщення суду не допускаються.

 

  1. Права та обов’язки відвідувачів суду

 

3.1. Відвідувачі суду мають право: 

- проходити в будівлю суду у встановлені дні та години;

знаходитися  в залі судових засідань при розгляді судової справи в якості учасників  судового процесу, а також вільних слухачів, якщо судове засідання не являється закритим;

- знайомитися із зразками судових документів, які знаходяться на стендах суду; отримувати інформацію про дату і час розгляду судових справ, що знаходяться в провадженні  суду в порядку, передбаченому чинним законодавством;

отримувати  процесуальні документи та подавати  до  суду  заяви, скарги та інші звернення в порядку, передбаченому чинним законодавством.

           

3.2. Відвідувачі  суду зобов’язані:

- пред’являти судовим розпорядникам або співробітникам служби охорони для перевірки паспорт або інший документ, що посвідчує особу;

дотримуватися  встановленого порядку діяльності суду і норм поведінки  в громадських місцях;

- до запрошення в зал  судового  засідання  знаходитися в місці, визначеному судовим розпорядником;

залишати залу судового засідання на вимогу судді чи іншого відповідального працівника апарату суду;

- не перешкоджати  роботі суддів та інших учасників процесу, проведенню судового розгляду питаннями  репліками без дозволу головуючого у справі, не допускати порушення громадського порядку;

- виконувати вимоги і розпорядження суддів, працівників апарату суду, що забезпечують встановлений порядок у залах судових засідань суду, не допускаючи проявів зневажливого відношення до них та відвідувачів суду;

- бережно відноситися до майна суду, дотримуватися чистоти та тиші в будівлі суду;

- не виносити з будівлі суду документи отримані для ознайомлення, а також майно суду;

- не вилучати друковану інформацію наявну на стендах суду, а також розміщувати на них будь-які оголошення;

- мати охайний зовнішній вигляд. Не допускається присутність у приміщенні суду у шортах, майках, топіках, міні-спідницях, одязі з прозорих тканин з відкритими частинами тіла, у пляжному вигляді та без взуття;

- відключати мобільні телефони під час розгляду судової справи.

 

  1. Відповідальність за порушення правил

4.1. У випадку порушення відвідувачами встановлених у суді Правил поведінки в будівлі суду голова суду, судді, працівники апарату суду мають право робити відвідувачам зауваження, а також вживати заходів до усунення (запобігання) порушень відповідно до наявних у них повноважень.

4.2. За порушення порядку під час судового засідання або за невиконання розпоряджень головуючого в судовому засіданні до відвідувачів застосовується попередження, а у разі повторного вчинення зазначених дійвидалення із зали судового засідання.

4.3. За наявності в діях відвідувача суду ознак адміністративного правопорушення, передбаченого ст. 1853 Кодексу України про адміністративні правопорушення «Прояв неповаги до суду», винна особа притягається до адміністративної відповідальності у встановленому законом порядку.