flag Судова влада України

В ході реформування судової системи цей суд припинив роботу

Єдиний Контакт-центр судової влади України 0-800-501-492

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказом голови апеляційного суду Донецької області

від 09.02. 2018 р. №18

 

ПРАВИЛА

пропуску осіб до приміщення апеляційного суду Донецької області

та транспортних засобів на територію суду

 

 

1. Загальні положення

1.1. Цими Правилами визначається порядок пропуску осіб до приміщення апеляційного суду Донецької області (далі- Суд) та транспортних засобів на територію Суду з метою підтримання громадського порядку в Суді, припинення проявів неповаги до суду, а також охорони приміщення Суду, виконання функцій щодо державного захисту суддів, працівників Суду, забезпечення безпеки учасників судового процесу, які здійснюються підрозділами Національної гвардії України та підрозділами Національної поліції України тимчасово, на період до початку виконання в повному обсязі повноважень Служби судової охорони.

1.2. Правила пропуску осіб до приміщення Апеляційного суду Донецької області та транспортних засобів на територію суду (далі – Правила пропуску) розроблені на виконання вимог Закону України «Про судоустрій і статус суддів», постанови Кабінету міністрів України «Про забезпечення охорони судів, інших органів та установ судової системи, а також установ судових експертиз» від 09.11.2015 р. № 906 у відповідності до Тимчасового порядку забезпечення охорони судів, органів та установ системи правосуддя, а також підтримання громадського порядку в них, затверджених наказом Міністерства внутрішніх справ України № 1352 від 26.12.2016 р. (далі – Тимчасовий порядок).

1.3. У разі відвідування Суду посадовою особою, щодо якої здійснюється державна охорона, режим та порядок взаємодії військовослужбовців Національної гвардії України, працівників підрозділу Національної поліції  України з військовослужбовцями Управління державної охорони України визначається спільним нормативно-правовим актом Управління державної охорони України, Служби безпеки України та Міністерства внутрішніх справ України.

1.4. До створення Служби судової охорони, передбаченої статтею 160Закону України «Про судоустрій і статус суддів» від 02.06.2016 р. № 1402-VIІІ та її функціонування відповідно до рішення Вищої ради правосуддя № 4234/0/15-17 від 21.12.2017 р. «Про затвердження Положення проСлужбу судової охорони» та відповідно до Тимчасового порядку пропускний режим здійснюється підрозділами Національної гвардії України та підрозділами Національної поліції України.

1.5. Порядок пропуску та підтримання громадського порядку в приміщенні Суду не може поєднуватися з діями, які завдають фізичних чи моральних страждань особам внаслідок фізичного чи психологічного впливу або принижують їх честь і гідність.

1.6. На центральних входах до приміщення Суду обладнуються пункти пропуску з відповідними технічними засобами контролю та зв'язку.

1.7. Для валіз, господарських сумок, пакетів, розмір яких не перевищує 600 х 400 х 200 мм принесених відвідувачами до приміщення Суду, поряд із пунктами пропуску обладнуються камери схову.

1.8. Контроль за здійсненням пропуску осіб до приміщення Суду покладається на відповідногокерівника територіального органуНаціональної поліції України, командира військової частини (підрозділу) Національної гвардії України, а також на голову Суду, який інформує командира відповідної військової частини або підрозділу Національної поліції України про допущені порушення вимог Правил пропуску військовослужбовцями Національної гвардії України або працівниками підрозділу Національної поліції України.

1.9. Ці Правила розміщуються у приміщенні Суду на видному та доступному для відвідувачів місці.

2. Порядок пропуску осіб до приміщення Суду

2.1. Дані про осіб, які прибули до приміщення Суду, заносяться поліцейським або військовослужбовцем підрозділу Національної гвардії України в Журнал обліку відвідувачів Суду.

Пропуск осіб у приміщення Суду та на його територію здійснюється в робочі дні та години згідно зі встановленим у Суді розпорядком роботи, зокрема:

з 8.00 до 17.00 з понеділка по четвер; з 8.00 до 15.45 в п’ятницю.

З 22.00 до 6.00 пропуск осіб до приміщення суду заборонено.

2.2. У неробочі дні та години пропуск осіб до приміщення Суду забороняється, крім випадків, визначених цими Правилами пропуску.

2.3. З метою ідентифікації осіб, які прибули до Суду їх пропуск здійснюється на підставі документа, що посвідчує особу (паспорта громадянина України, паспорта громадянина України для виїзду за кордон, службового посвідчення, національного посвідчення водія України, пенсійного посвідчення, іншого офіційного документа, що містить фотокартку особи та печатку установи, яка видала документ).

2.4. Судді та працівники апарату Суду безперешкодно пропускаються до приміщень, у яких вони працюють, у тому числі в неробочі години, вихідні, неробочі та святкові дні, за пред'явленням службового посвідчення та шляхом ідентифікації за допомогою персональної картки безконтактного доступу.

2.5. Судді інших судів та судді у відставці пропускаються до приміщення Суду в робочі дні Суду за пред'явленням посвідчення судді (судді у відставці).

2.6. У неробочі години, вихідні, святкові та неробочі дні працівники інших судів, органів або установ системи правосуддя пропускаються до приміщення Суду згідно зі списком, затвердженим головою Суду, за пред'явленням службового посвідчення.

2.7. До приміщення Суду із використанням системи обліку та контролю управління допуску та занесенням даних про осіб до журналу обліку відвідувачів Суду пропускаються відвідувачі Суду у визначеному порядку:

-  люди з інвалідністю та маломобільні групи населення (в разі необхідності)  через пункт пропуску транспортних засобів, який обладнаний кнопкою виклику;

- працівники правоохоронних органів, Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, військовослужбовці Національної гвардії України - за пред'явленням службового посвідчення;

- особи, які беруть участь у провадженні судових справ - за списком, складеним працівниками апарату Суду, або при пред'явленні судової повістки, ухвали суду та документа, який посвідчує особу. У разі, якщо в особи відсутній документ, який посвідчує особу, поліцейський або військовослужбовець підрозділу Національної гвардії України через судового розпорядника (секретаря судового засідання) з'ясовує особу, яка прибула, і в подальшому виконує вказівки головуючого в судовому засіданні;

- інші особи, які залучаються до тимчасового виконання робіт у приміщеннях Суду, - згідно зі списком, затвердженим головою Суду, після пред'явлення документа, який посвідчує особу;

- особи, що прибули на відкриті судові засідання, - за пред'явленням документа, який посвідчує особу;

- практиканти, стажисти та інші особи, які залучаються до тимчасового виконання робіт у приміщеннях Суду - згідно зі списком, затвердженим керівником апарату або заступником керівника апарату Суду, після пред'явлення документа, який засвідчує особу;

- учні загальноосвітніх навчальних закладів, які ознайомлюються з діяльністю Суду в рамках програми днів «відкритих дверей» - лише у супроводі педагога навчального закладу та за попереднім погодженням з керівником апарату або заступником керівника апарату Суду дати та часу відвідування Суду за списком.

- студенти вищих навчальних закладів та інші особи, які виявили бажання  ознайомитись з діяльністю суду в рамках програми днів «відкритих дверей» - за попереднім погодженням з керівником апарату чи заступником керівника апарату Суду дати та часу відвідування суду – за списком або пред’явленням документа, який засвідчує особу.

2.8. Працівники засобів масової інформації пропускаються до приміщення Суду за пред'явленням документа, що посвідчує особу працівника засобу масової інформації (редакційне посвідчення, інший документ, виданий редакцією відповідного засобу масової інформації, тощо).

2.9. Особи, присутні в залі судового засідання, представники засобів масової інформації можуть проводити в залі судового засідання фотозйомку, відео- та аудіозапис з використанням портативних відео- та аудіотехнічних засобів без отримання окремого дозволу суду, але з урахуванням обмежень, встановлених законом. Трансляція судового засідання здійснюється з дозволу суду.

Проведення в залі судового засідання фотозйомки, відеозапису, а також трансляція судового засідання здійснюється відповідно до вимог статті 11 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» та процесуального законодавства.

2.10. Пропуск до приміщення Суду осіб, що прибули на засідання та інші заходи (наради, переговори тощо), здійснюється за списками, підписаними головою Суду, після пред'явлення документа, що посвідчує особу.

Якщо в особи немає документа, який посвідчує особу, поліцейський або військовослужбовець Національної гвардії України, який здійснює охорону та пропуск осіб до приміщення суду, інформує про це керівника апарату або заступника керівника апарату Суду, який повинен встановити особу та мету візиту відвідувача, а також вирішити питання щодо можливості пропуску такої особи до приміщення.

2.11. Пропуск народних депутатів діючого скликання до приміщення Суду здійснюється відповідно до частини третьої статті 17 Закону України від 17.11.1992, № 2790-XII "Про статус народного депутата України", після пред’явлення ними посвідчення народного депутата України та інформуванням голови Суду.

Пропуск Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини до приміщення Суду, здійснюється відповідно до вимог Закону України "Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини".

2.12. Допуск іноземців та осіб без громадянства, які не є учасниками судових процесів, до приміщення Суду здійснюється з дотриманням вимог, встановлених Порядком взаємодії Державної судової адміністрації України, територіальних управлінь Державної судової адміністрації України, апеляційних і місцевих судів під час прийому іноземних делегацій, груп та окремих іноземців, затвердженим наказом Державної судової адміністрації України від 18.11.2015 року N 199, зі змінами затвердженими наказомДержавної судової адміністрації України від 07.12.2017 року N 1079.

Допуск іноземців чи осіб без громадянства у приміщення Суду, які не є учасниками засідань чи інших заходів (нарад, переговорів тощо), здійснюється на підставі дозволу голови або керівника апарату Суду.

2.13. До приміщення Суду з вогнепальною, газовою зброєю та пристроями для відстрілу патронів із гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, балончиками, спорядженими речовиною сльозогінної (сльозоточивої чи дратівної) дії, та іншими спеціальними засобами пропускаються працівники правоохоронних органів, військовослужбовці Національної гвардії України та фельд'єгерської служби під час виконання ними службових обов'язків, працівники Суду при пред'явленні дозволу на право носіння такої зброї.

Вогнепальна та холодна зброя, інші небезпечні для життя і здоров'я громадян предмети та речовини, які є речовими доказами у справах, що підлягають розгляду в судовому засіданні, пропускаються до приміщення Суду за наявності відповідного процесуального документа і в супроводі судового розпорядника.

2.14. Медичний персонал служби невідкладної медичної допомоги, працівники рятувальної та аварійної служб пропускаються до приміщення Суду в супроводі працівника апарату Суду після відповідного запису в журналі відвідувачів Суду.

2.15. У разі аварій, виходу з ладу технічних комунікацій поліцейські або військовослужбовці Національної гвардії України пропускають до приміщення Суду працівників відповідних міських ремонтних служб у супроводі начальника відділу господарства та матеріально-технічного забезпечення із занесенням їх прізвищ і часу роботи в журнал відвідувачів Суду, та негайно повідомляють про це Голову суду, керівника апарату або заступника керівника апарату Суду.

3. Порядок доступу у режимні приміщення Суду

3.1. Режимні приміщення Суду здаються під охорону та знімаються з охорони відповідальною особою згідно зі списком, що надається поліцейському або військовослужбовцю Національної гвардії України, який здійснює охорону та пропуск осіб до Суду.

Доступ у режимні приміщення надається:

1) голові Суду або його заступнику, який має допуск та доступ до державної таємниці;

2) працівникам режимно-секретного відділу.

3.2 Доступ у режимні приміщення особам, які не мають безпосереднього відношення до секретних робіт, що проводяться в них, можуть дозволити в разі службової потреби голова Суду, його заступник, який має допуск та доступ до державної таємниці або начальник режимно-секретного відділу Суду.

3.3 Пропуск до режимного приміщення Суду працівників медичного персоналу служби невідкладної медичної допомоги, працівників рятувальної та аварійної служб тощо в разі виникнення надзвичайної ситуації здійснюється безперешкодно, за наявності службових посвідчень, у супроводі працівників режимно-секретного відділу Суду.

 

4. Порядок в'їзду транспортних засобів на територію Суду

4.1. В'їзд (виїзд) транспортних засобів на територію (з території) Суду здійснюється через пункт пропуску транспортних засобів та дозволяється:

- транспортним засобам за списком, затвердженим головою Суду, керівником апарату або заступником керівника апарату Суду;

- спеціальним транспортним засобам, на яких здійснюється конвоювання підсудних, після повідомлення старшого наряду конвойної служби про необхідність в'їзду;

- транспортним засобам, на яких здійснюються спеціальні заходи забезпечення безпеки працівників Суду, правоохоронних органів та осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві, після пред'явлення старшим наряду службового посвідчення та посвідчення старшого наряду особистої охорони встановленого зразка;

- транспортним засобам служб швидкої медичної допомоги, пожежної й аварійної служб за викликом та у супроводі і під контролем поліцейських або військовослужбовців Національної гвардії України, які здійснюють охорону та пропуск осіб у приміщення Суду.

4.2. В'їзд (виїзд) транспортних засобів під час висадки (посадки) із спеціального автомобіля осіб, які доставлені під конвоєм у судові засідання, забороняється.

4.3. Вхід (вихід) осіб через пункти пропуску транспортних засобів на територію (з території) Суду забороняється.

 

5. Обмеження щодо пропуску осіб до приміщення Суду

5.1. Під час проведення закритих судових засідань пропуск осіб до зали судового засідання обмежується постановленою мотивованою ухвалою головуючого в судовому засіданні.

5.2. Забороняється пропуск осіб до приміщення Суду:

- з ознаками алкогольного чи наркотичного сп'яніння;

- з тваринами;

- з вогнепальною, газовою зброєю та пристроями для відстрілу патронів із гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, балончиками, спорядженими речовиною сльозогінної (сльозоточивої чи дратівної) дії, крім осіб, визначених у пункті 2.13 розділу 2 цих Правил

- з легкозаймистими, вибухонебезпечними, радіоактивними та отруйними речовинами;

- з колюче-ріжучими предметами;

- з валізами, господарськими сумками, пакетами, розмір яких перевищує    600 х 400 х 200 мм.

 

                                 6. Відповідальність за порушення правил

6.1. У випадку порушення відвідувачами встановлених Правил пропуску голова Суду, судді, працівники апарату Суду мають право робити порушникам зауваження, а також вживати заходів до усунення (запобігання) порушень відповідно до наявних повноважень та в установленому законом порядку.

 6.2. За наявності в діях відвідувача Суду ознак адміністративного правопорушення, винна особа може бути притягнута у встановленому порядку до адміністративної відповідальності відповідно до Кодексу України про адміністративні правопорушення.

 

                                              7. Прикінцеві положення

7.1. Правила пропуску вводяться в дію з моменту їх затвердження.

7.2 Зміст Правил пропуску доводиться до відома громадян, які відвідують приміщення Суду, шляхом розміщення на інформаційному стенді Суду для загального ознайомлення та на офіційному веб-сайті Суду в мережі Інтернет.

 

 

 

Керівник апарату

Апеляційного суду Донецької області                                               Н.О. Місько

« ___ » __________2018 р.                                       

 

 

ПОГОДЖЕНО

 

Начальник режимно-секретного відділу

Апеляційного суду Донецької області                                  М.В. Макаровський

« ___ » __________2018 р.