flag Судова влада України

В ході реформування судової системи цей суд припинив роботу

Єдиний Контакт-центр судової влади України 0-800-501-492

Перелік відомостей, що становлять службову інформацію та які можуть міститися в документах Апеляційного суду Донецької області

ЗАТВЕРДЕЖНО

Наказ голови Апеляційного суду

Донецької області

26 січня 2018 року № 13 од

 

 

ПЕРЕЛІК

відомостей, що становлять службову інформацію

та які можуть міститися в документах Апеляційного суду Донецької області

 

І. Відомості з організаційно-управлінської діяльності: 

Відомості в організаційно-розпорядчих документах (накази, постанови, розпорядження, рекомендації), надісланих Верховним Судом, Вищими  спеціалізованими судами України, ДСА України з питань забезпечення охорони державної таємниці, які містять службову інформацію;

Відомості, які містяться в документах Апеляційного суду Донецької області (далі – суд), що містять службову інформацію інших органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій;

Відомості, що містяться в протоколах та рішеннях зборів суддів суду, які містять службову інформацію;

Відомості, що містяться в обліково-реєстраційних даних автоматизованої системи документообігу суду, крім даних, які надаються учасникам судового процесу відповідно до п. 2.8. Положення про автоматизовану систему документообігу суду;

Відомості, що містяться у внутрівідомчій службовій кореспонденції суду (акти, доповідні, службові записки, протоколи, заявки, довідки, пропозиції, звіти, повідомлення тощо), пов’язані з процесом прийняття рішень, що передують публічному обговоренню та/або прийняттю рішень;

Відомості щодо питань організації ведення роботи з аналізу судової статистики, вивчення та узагальнення судової практики, що передує публічному обговоренню та/або прийняттю рішень, які містять службову інформацію;

Відомості, що містяться в документах обліку печаток і штампів суду;

Відомості в документах діловодства з режимно-секретної роботи, що не становлять державної таємниці;

Відомості, що містяться в документах претензійно-позовного характеру, які містять службову інформацію;

Відомості щодо збереження службової інформації час проведення заходів міжнародного співробітництва.

 

II. Відомості з питань охорони державної таємниці:

 

2.1. Відомості про організацію охорони державної таємниці, забезпечення

режиму секретності у разі введення правового режиму воєнного або надзвичайного стану (далі - особливий період) або у разі виникнення загрози захоплення матеріальних носіїв секретної інформації;

2.2. Відомості про посади працівників суду, перебування на яких потребує оформлення допуску та надання доступу до державної таємниці (за сукупністю складових показників);

2.3. Відомості з питань надання дозволів на проведення негласних слідчих (розшукових дій) та оперативно – розшукової діяльності;

2.4. Відомості в документах діловодства з режимно-секретної роботи які становлять державну таємницю;

2.5 Відомості про організаційні заходи та технічні засоби, які використовуються для гарантування збереження секретної інформації, її матеріальних носіїв, унеможливлення несанкціонованого чи безконтрольного доступу до них;

2.6. Відомості, що містяться в листуванні, нормативно-розпорядчих документах та облікових документах з питань оформлення (скасування) допуску суддів і працівників апарату суду до державної таємниці;

2.7. Відомості щодо проведення службових розслідувань за фактами порушень законодавства у сфері охорони державної таємниці;

2.8 Відомості про маршрути перевезення та евакуації матеріальних носіїв секретної інформації;

2.9. Відомості, що містяться в наказах голови суду про вжиття спеціальних заходів забезпечення безпеки відповідно до Закону України «Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів»;

2.10 Відомості, що містяться в протоколах засідань експертної комісії суду з питань таємниць та проведення експертизи цінності документів ;

2.11. Відомості щодо забезпечення режиму секретності під час проведення заходів міжнародного співробітництва;

2.12. Відомості про надання та припинення особам допуску додержавної таємниці та доступу до секретної інформації та її матеріальних носіїв (за сукупністю складових показників).

2.13. Відомості, які розкривають специфіку діяльності підрозділів суду (за сукупністю складових показників), що містяться у журналах і книгах обліку матеріальних носіїв секретної інформації, актах їх передачі чи знищення, описах і номенклатурі секретних справ.

2.14. Відомості про місця розташування режимних приміщень (зон, територій), ступінь секретності, вид, тривалість і переодічність секретних робіт, що в них проводяться, порядок охорони таких приміщень.

2.15. Відомості щодо графіку та порядку роботи слідчих суддів, які розглядають клопотання щодо надання дозволу на проведення негласних слідчих (розшукових) дій та оперативно-технічних заходів.

 

ІІI. Відомості з питань роботи з персоналом та мобілізаційної підготовки:

 

 

              3.1 Відомості, що містяться в документах суду з питань роботи з персоналом (особові справи суддів та працівників апарату суду, щодо чисельності, складу та руху кадрів, надання відпусток, відрядження, атестації державних службовців апарату суду, дисциплінарні справи, проходження медичного огляду тощо), у т.ч. конфіденційна інформація та персональні дані працівників суду;

3.2. Відомості, які містяться в книгах обліку руху особових справ державних службовців апарату суду та трудових книжок і вкладишів до них;

              3.3. Відомості, що містяться в наказах, розпорядженнях, дорученнях голови суду, його заступників та керівника апарату суду, які містять службову інформацію;

              3.4. Відомості, отримані в процесі проведення службових розслідувань до моменту прийняття щодо них рішень, які містять службову інформацію.

              3.5. Відомості, що містяться в методичних матеріалах з питань мобілізаційної підготовки;

              3.6 Відомості про військовозобов’язаних та заброньованих працівників суду  які містять службову інформацію;

              3.7. Відомості які містяться в планах роботи з військового обліку;

              3.8. Відомості які містяться у річних звітах з питань бронювання військовозобов’язаних;

              3.9. Відомості, що містяться в журналах обліку військовозобов’язаних.

 

ІV. Відомості з питань охорони:

 

4.1. Узагальнені відомості про заходи пропускного та внутрішньо - об’єктового режиму суду;

4.2. Відомості про склад чергових змін охорони суду (добового наряду, варти, підрозділу посилення охорони об’єктів варти тощо);

4.3. Відомості про технічне оснащення охорони суду, розташування і характеристику посту охорони, об’єктових і периметрових систем відео спостереження і сигналізації.

 

V. Відомості з адміністративно-господарської діяльності:

 

            5.1. Відомості, що містяться в документах суду з адміністративно-господарських питань діяльності суду (окрім інформації про розпорядження бюджетними коштами, володіння, користування чи розпорядження державним майном);

5.2. Відомості про плани адміністративних будівель суду (схеми мереж водопостачання, газопостачання, схеми мереж зв’язку, пожежної, охоронної сигналізації, відеоспостереження, електроживлення, освітлення, та комп’ютерних мереж суду);

5.3. Відомості, що містяться в документах про технічний та санітарний стан будівель суду та благоустрою подвір’я суду;

5.4. Відомості які містяться в документах щодо функціонування та стану обладнання котельних суду;

5.5. Відомості, що містяться в документах розслідування нещасних випадків та про заходи щодо впровадження засобів протипожежного захисту і зв’язку, оснащення пожежною технікою, обладнанням та інвентарем.

 

VI. Відомості з фінансової діяльності:

 

         6.1. Відомості, що містяться в документах з питань роботи з фінансами суду (технічні паспорти будівель суду; відомості про ідентифікаційні коди працівників суду які містяться в звітах про суми нарахованої заробітної плати (доходу, допомоги, компенсації, грошового забезпечення) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування до органів доходів та зборів; в податковому розрахунку сум доходу, сплаченого на користь платників податку, і сум утриманого з них податку; в особово-платіжних відомостях працівників суду; розрахунки виплат по листу непрацездатності; звіти про використання коштів виданих на відрядження або під звіт та інші конфіденційна інформація та персональні дані працівників суду та інших осіб тощо) окрім інформації про розпорядження бюджетними коштами, володіння, користування чи розпорядження державним майном;

         6.2. Відомості, що подаються на розгляд комісії із соціального страхування (листи тимчасової непрацездатності, акти про нещасний випадок невиробничого характеру тощо), протоколи засідань комісії.

           

 

 

VII. Відомості з технічного захисту інформації в інформаційно-телекомунікаційній системі:

 

         7.1. Відомості, що містяться в документах з питань технічного захисту інформації в інформаційно-телекомунікаційній системі суду (про стан технічного захисту інформації; про апаратно-програмний комплекс засобів захисту інформації від несанкціонованого доступу);

         7.2. Відомості які містяться в документах з технологічною інформацією обліку користувачів та їх повноважень в інформаційно-телекомунікаційній системі суду (бази даних автентифікації; інформація облікових записів користувачів інформаційно-телекомунікаційної системи суду тощо)

         7.3. Відомості про планування заходів та організацію технічного захисту інформації з обмеженим доступом;

         7.4. Відомості щодо побудови та впровадження комплексної системи захисту інформації в інформаційно-телекомунікаційній системі (щодо обстеження та категоріювання об’єктів інформаційної діяльності);

         7.5. Відомості щодо доступу працівників суду до державних реєстрів.