flag Судова влада України

В ході реформування судової системи цей суд припинив роботу

Єдиний Контакт-центр судової влади України 0-800-501-492

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням загальних зборів суддів
Апеляційного суду Донецької області

№ 22 від 28 грудня 2016 року

 

Положення
про взаємодію Апеляційного суду Донецької області

з представниками засобів масової інформації

Це положення визначає особливості взаємодії Апеляційного суду Донецької області (далі — суду) з представниками засобів масової інформації (далі — ЗМІ).

Положення розроблено на підставі Конституції України, Законів України «Про інформацію» від 02.10.1992 № 2657-ХІІ, «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні» від 16.11.1992 № 2782-ХІІ, «Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації» від 23.09.1997 № 539/97-ВР, «Про телебачення і радіомовлення» від 21.12.1993 № 3759-ХІІ, «Про судоустрій і статус суддів» від 02.06.2016 № 1402-VIII, «Про доступ до судових рішень» від 22.12.2005 № 3262-ІУ, «Про державну таємницю» від 21.01.1994 № 3855-ХІІ, «Про звернення громадян» від 02.10.1996 № 393/96- ВР, «Про доступ до публічної інформації» від 13.01.2011 № 2939-УІ, а також на підставі Рекомендацій Міжнародної конференції «Зміцнення довіри до судової влади через покращення взаємної комунікації», схвалених Рішенням Ради суддів України від 12.03.2015 №14, та інших підзаконних нормативно-правових актів, які регулюють забезпечення взаємовідносин судів і ЗМІ.

І. Організація роботи щодо взаємодії Апеляційного суду Донецької області зі ЗМІ.

Організація роботи з взаємодії суду та ЗМІ здійснюється головою суду або особою, яка у встановленому законом порядку виконує обов'язки голови суду, керівником апарату суду або особою, яка у встановленому законом порядку виконує його обов'язки. Контактними особами для ЗМІ зі сторони суду виступають зазначені посадові особи, судді-спікери та головний спеціаліст із забезпечення зв’язків із засобами масової інформації (далі - прес-секретар), а в разі відсутності останніх — інша особа, яка призначається керівником апарату суду.

1.2. Організаційні заходи щодо сприяння виконанню представниками ЗМІ професійних обов’язків та забезпечення їх інформаційними матеріалами про будь-який захід забезпечується прес-секретарем Апеляційного суду Донецької області та суддями-спікерами Апеляційного суду Донецької області.

1.3. Надання інформації щодо поточної діяльності суду у ЗМІ, відбувається шляхом своєчасного розміщення на офіційному веб-сайті суду відповідних анонсів, розсилання прес-релізів у ЗМІ.

1.4. Зміст цього Положення доводиться до відома представників ЗМІ через розміщення на порталі «Судова влада України» на веб-сторінці Апеляційного суду Донецької області за адресою: http://dna.court.gov.ua/sud0590/

ІІ. Доступ представників ЗМІ до приміщення Апеляційного суду Донецької області.

2.1. Представники ЗМІ під час відвідування адміністративних будівель Апеляційного суду Донецької області повинні дотримуватись Правил пропуску осіб до приміщень судів та на їх територію транспортних засобів, затверджених наказом Державної судової адміністрації України та Міністерства внутрішніх справ України від 12.09.2005 N 102/765

2.2. Присутність працівників ЗМІ у приміщенні суду не повинна створювати будь-яких незручностей для інших відвідувачів суду.

2.3. З метою створення сприятливих умов працівникам ЗМІ для виконання професійних обов’язків, прес-секретар суду, а у разі його відсутності керівник апарату суду або визначена ним особа, проводить акредитацію представників ЗМІ, яка здійснюється безоплатно на підставі подання засобу масової інформації або письмової заяви представника ЗМІ, оформлених відповідно до вимог Закону України «Про інформацію».

2.4. У разі проведення відкритого офіційного заходу Апеляційного суду Донецької області за межами судового розгляду акредитація представників ЗМІ здійснюється на кожен захід окремо, шляхом створення відповідних списків представників ЗМІ прес-секретарем суду, а у разі його відсутності керівником апарату суду або визначеною ним особою.

         2.5. Акредитація представників ЗМІ на офіційні заходи у Суду за межами судового розгляду справи здійснюється на кожен захід окремо шляхом складання прес-секретарем відповідних списків.

2.6. Списки складаються на основі телефонних, письмових, надісланих електронною поштою подань або заяв, із зазначенням імен та прізвищ цих представників, назв і видів ЗМІ, які вони представляють, у часових межах, визначених у прес-анонсі та оформлених відповідно до вимог Закону України «Про інформацію».

2.7. Відсутність акредитації не може бути підставою для відмови в допуску працівника засобу масової інформації на відкриті заходи, що проводить Апеляційний суд Донецької області. У разі відсутності акредитації у представників засобів масової інформації при проведенні відкритого офіційного заходу Суду, відповідальною особою за роботу зі ЗМІ складається окремий список представників ЗМІ.

2.8. Інформування представників ЗМІ про заходи, які проводитиме Суд (прес-конференції, міжнародні зустрічі тощо), відбувається шляхом завчасного розміщення на офіційному веб-сайті Суду прес-анонсів та розсилання їх на електронні адреси ЗМІ.

2.9. Якщо кількість представників ЗМІ, які виявили бажання акредитуватись на захід, перевищує наявну кількість місць у приміщенні, де відбуватиметься захід, прес-секретар Суду на цій підставі та з поясненням причини може припинити акредитацію.

2.10. Організаційне сприяння виконанню представниками ЗМІ професійних обов’язків та забезпечення їх інформаційними матеріалами щодо заходу, який відбувається, здійснює особа, відповідальна за роботу зі ЗМІ.

2.11. Представники ЗМІ під час відвідування Апеляційного суду Донецької області з метою виконання професійних обов’язків, повинні враховувати:

правові наслідки поширення недостовірної інформації.

ІІІ. Доступ представників ЗМІ до судового засідання.

3.1. В Апеляційному суді Донецької області розгляд справ є відкритим, крім випадків, коли сторони або одна із сторін обґрунтовано вимагають закритого розгляду справи. Відвідування судових засідань представниками ЗМІ здійснюється без попередньої акредитації за пред’явленням службового посвідчення, а представниками іноземних ЗМІ − за акредитаційною карткою, виданою прес-службою Міністерства закордонних справ України, крім випадків проведення закритих судових засідань відповідно до приписів чинного процесуального законодавства України.

3.2. Порядок проведення представниками ЗМІ відео-, кіно-, фотозйомок у приміщеннях Суду регулюється ст. 27 КПК України, ст. 6 ЦПК України.

3.3. Проведення відео-, кіно-, фотозйомок у приміщеннях АС (крім тих, які здійснюються в залах судових засідань) може здійснюватись за погодженням з головою Суду, керівником апарату Суду або особами, які виконують їхні обов’язки.

3.4. Представники ЗМІ, як і учасники судового процесу та особи, присутні на відкритому судовому засіданні, можуть проводити в залі судового засідання фотозйомку, відео- та аудіозапис з використанням портативних відео- та аудіотехнічних засобів без отримання окремого дозволу суду, але з урахуванням обмежень, установлених законом (ч. 4 ст. 11 Закону України «Про судоустрій і статус суддів»).

3.5. Проведення в залі судового засідання фото- і кінозйомки, відео-, звукозапису із застосуванням стаціонарної апаратури, а також транслювання судового засідання на радіо і телебаченні (ч. 4 ст. 11 Закону України «Про судоустрій і статус суддів») допускаються на підставі ухвали суду за наявності згоди на це осіб, які беруть участь у справі відповідно до процесуального законодавства.

3.6. Для здійснення фото- і кінозйомки, теле-, відео, звукозапису із застосуванням стаціонарної апаратури та трансляції судового засідання на радіо і телебаченні представникам ЗМІ потрібно звернутись з клопотанням на ім’я судді-доповідача у справі, щоб отримати дозвіл на проведення таких дій.

        3.7. Представники ЗМІ, присутні у залі судового засідання, мають дотримуватись визначених законодавством загальних правил поведінки у судовому засіданні, вимог процесуального законодавства, не порушувати права інших осіб, не заважати здійсненню правосуддя.

Також представники ЗМІ повинні:

стоячи заслуховувати рішення суду.

3.8. Представники ЗМІ мають утримуватися від будь якої публічної демонстрації свого ставлення до подій які відбуваються в судовому засіданні.

3.9. За вчинення будь-яких дій, які свідчать про явну зневагу до суду або встановлених в суді правил винні особи притягуються до відповідальності, встановленої законом.

3.10. Представники ЗМІ, які планують проводити в залі судового засідання фотозйомку і кінозйомку, теле-, відео-, звукозапис із застосуванням різних типів апаратури, а також транслювати судові засідання по радіо і телебаченню, зобов’язані, для створення необхідних умов, не менше ніж за добу повідомляти про такі заходи керівника апарату суду або особу, яка виконує його обов'язки.

3.11. При розгляді резонансних судових справ і підвищеної уваги преси до них керівник апарату суду, або особа, яка виконує його обов'язки, керівник відділу служби судових розпорядників залежно від технічних можливостей суду (кількість місць у залі судового засідання, достатня площа приміщення тощо) має забезпечити доступ у відкрите судове засідання працівникам ЗМІ та представникам громадськості.

3.12. При проведенні фото- і відео зйомки у приміщенні суду, де можуть перебувають відвідувачі, які очікують інші судові засідання, представники ЗМІ повинні дотримуватися норм ст. 307 Цивільного Кодексу України, відповідно до яких фізична особа може бути знята на фото-, кіно-, теле- чи відеоплівку лише за її згодою. Фізична особа, яка погодилася на знімання її на фото-, кіно-, теле- чи відеоплівку, може вимагати припинення їх публічного показу в тій частині, яка стосується її особистого життя.

  1. IV. Проведення інтерв’ю із суддями Апеляційного суду Донецької області.

4.1. Представник ЗМІ і голова суду та його заступники, судді-спікери, керівник апарату суду та його заступник є співавторами інтерв’ю.

4.2. У якості співавтора, голова суду та його заступники, судді-спікери, керівник апарату суду та його заступник мають право попереднього ознайомлення з підготовленим до опублікування матеріалом та внесення коректив та уточнень у текст власних відповідей, якщо їхній зміст було викривлено, погодити назву матеріалу тощо.

4.3. З метою ефективного використання часу та з огляду на завантаження власного робочого графіку, голова суду та його заступники, судді-спікери, керівник апарату суду та його заступник можуть встановити чіткі часові рамки свого спілкування з журналістом.

4.4. Під час планування інтерв’ю з головою суду та його заступниками або суддями-спікерами, керівником апарату суду та його заступником, представники ЗМІ мають брати до уваги можливість обмеження тематики обговорення обмеження, які накладаються на суддів через Кодекс суддівської етики, відповідно до положень якого суддя не має право:

робити публічні заяви.

  1. V. Запити представників ЗМІ до Апеляційного суду Донецької області.

5.1. Відповідно до Закону України «Про звернення громадян» від 02.10.1996 № 393/96-ВР (зі змінами і доповненнями), Закону України «Про доступ до публічної інформації» від 13.01.2011 № 2939-УІ(зі змінами і доповненнями), представники ЗМІ мають право звертатися до Апеляційного суду Донецької області з інформаційними запитами, зверненнями та отримувати відповідь у строки, встановлені законодавством.

5.2. Звернення представників ЗМІ мають бути оформлені згідно з вимогами Закону України «Про звернення громадян» від 02.10.1996 № 393/96-ВР(зі змінами і доповненнями).

5.3. Запити на публічну інформацію повинні бути оформлені відповідно до вимог Закону Україну «Про доступ до публічної інформації» від 13.01.2011 № 2939-УІ(зі змінами і доповненнями). Доступ до публічної інформації про діяльність суду може бути обмежений у разі, якщо вказана інформація є інформацією з обмеженим доступом.

  1. VI. Доступ представників ЗМІ до матеріалів судового процесу або судових рішень.

6.1. Доступ представників ЗМІ до судових рішень здійснюється у порядку який встановлено Законом України «Про доступ до судових рішень».

6.2. Доступ представників ЗМІ до судових рішень і інформації щодо перебігу судового процесу забезпечується у вигляді публікацією текстів судових рішень у друкованих засобах масової інформації, через присутність представників ЗМІ під час розгляду справ та проголошення судових рішень у суді, через оприлюднення тексту відповідних судових рішень в Єдиному державному реєстрі судових рішень на веб-порталі «Судова влада України» (www.reyestr.court.gov.ua) у мережі Інтернет.

VII. Правовий статус Суддів-спікерів Апеляційного суду Донецької області.

7.1. Обов’язки суддів-спікерів Апеляційного суду Донецької області:       

7.1.1. Брати участь у брифінгах, прес-конференціях та інших заходах публічного характеру за участю представників ЗМІ.

7.1.2. Надання офіційних коментарів, відповідей, інтерв’ю від імені суду представникам ЗМІ, у тому числі у справах, які викликають суспільний резонанс.

7.1.3. Погодження за дорученням голови суду офіційних прес-релізів. Апеляційного суду Донецької області, які готує прес-секретар суду.

7.2. Права суддів-спікерів Апеляційного суду Донецької області:

7.2.1. Отримувати від суддів, працівників апарату суду будь-яку необхідну для виконання своїх обов’язків інформацію, окрім інформації, яка становить державну таємницю, таємницю нарадчої кімнати, інформацію з обмеженим доступом, інформацію, що не підлягає оприлюдненню відповідно до чинного законодавства.

7.2.2. Звертатись до органів державної влади, підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності та організаційного підпорядкування з запитами про надання інформації, необхідної для виконання своїх обов’язків.